Toimitus

Päätoimittaja: korpraali Niko Tamminen

Toimittajat: Varusmiessoittokunnan varusmiehet
Kuvaajat: tykkimies Lauri Heroja, korpraali Joel Tiainen